Lærling i bedrift uten ekstra administrasjon

Kunne din bedrift tenke seg en lærling og slippe alt det administrative?

Follo Futura driver Opplæringskontoret i Follo og bistår med inngåelse av opplærings- og lærlingkontrakter samt hjelper bedrifter med å søke godkjenning som lærebedrift. Slik kan dere fokusere på drift og praktisk opplæring, mens opplæringskontoret tar seg av søknader, opplæringsplaner og annet papirarbeid.

Målet er å bidra til at ungdom og voksne får formalkompetanse i form av fagbrev eller kompetansebevis. For å klare dette trengs alle typer bedrifter.

Som samarbeidspartner med Opplæringskontoret i Follo får du tett samarbeid med våre profesjonelle rådgivere. Vi vil jobbe sammen for at lærlingene får de beste forutsetningene for å lykkes. Interessert i å vite mer?

Bjørn Opem
Bjørn Opem
Bred erfaring i teknologi og industrifag, og logistikkfaget.
Tlf: 400 34 647
Ragnhild Reitan
Ragnhild Reitan
Bred erfaring i salgsfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget
Tlf: 474 88 302