Sosial bærekraft som konkurransefortrinn

Hele 75 % av kandidatene fra NAV starter i jobb eller utdanning etter å ha gjennomført tiltak hos Follo Futura. Det er svært gode resultater og Follo Futuras måloppnåelse er blant de beste i landet. Likevel ser vi alltid etter muligheter for at flere inkluderes i arbeidsmarkedet.

Små bedrifter inkluderer mest

Det framkommer av våre tall at flest får jobb i bedrifter med mindre enn 100 ansatte.  Det er særlig private bedrifter som ansetter, selv om det finnes enkelte gladsaker i det offentlige.

Hvordan kan vi få de store, private selskapene til å inkludere arbeidstakere som faller utenfor arbeidsmarkedet?

Vi vet at arbeidsgivere er opptatt av kvalifisert kompetanse og gode holdninger hos sine ansatte. Derfor gir veilederne opplæring i gode holdninger og verdier i arbeidslivet. Vi satser på yrker som kandidaten brenner for slik at engasjementet tas med på arbeidsplassen. Videre har vi eget opplæringskontor som finner arbeidsgivere som ønsker å ta imot lærlinger. Opplæringskontoret følger opp kandidaten hos arbeidsgiver for å sikre at opplæringsmål ivaretas.

En standard for sosial bærekraft

Likevel kan det være behov for at selskaper har en egen interesse i å inkludere, på lik linje med at mange selskaper ser en verdi i å være bærekraftige i et grønt perspektiv. 1. januar 2023 kom en ny lov om bærekraftig finans basert på EUs taksonomi for bærekraftig økonomi. Taksonomien er et verktøy som gjør det enklere for aktørene i finansmarkedene å vurdere om investeringer er i tråd med langsiktige europeiske klima- og miljømål, samt gi selskaper bedre mulighet til omstilling. En videreføring av dette er en sosial taksonomi med kriterier og standarder for klassifisering av selskaper som er sosialt bærekraftige. Formålet er:

  • Anstendige arbeidsforhold og vilkår, også i leverandørkjeden.
  • Å tilby gode produkter, som tilgang til rent vann eller bredbånd i områder hvor det mangler.
  • Inkluderende og bærekraftige samfunn, som inkludering av svake grupper og arbeidstakere som faller utenfor.

Gjennom et samarbeid med Follo Futura vil selskaper bidra til inkludering av arbeidstakere. Men det er viktig med klare kriterier for sosial bærekraft, slik at bedrifter og selskaper kan starte prosessen med å bli konkurransedyktige på sosial bærekraft. Vi vil bidra med å dokumentere inkludering i tråd med kriteriene som kommer.