Aktivitetsplankurs og karriereveiledning - Moss

Follo Futura arrangerer på vegne av NAV-kontorene i Moss, Våler, Rygge og Råde aktivitetsplankurs og karriereveiledning. Kurset holdes i Moss og er for deltakere som mottar Arbeidsavklaringspenger. Hensikten er at deltakerne i løpet av to uker skal lage og få godkjent en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal beskrive hva som skal til for at deltakeren skal komme i arbeid.

Veien til jobb

En aktivitetsplan er en gjensidig forpliktende avtale mellom deg og NAV. Aktivitetsplanen skal beskrive veien til jobb, for eksempel behandling, trening, rehabilitering, utdanning, kurs, tiltak i NAV og lignende. Den skal inneholde hovedmål, delmål, yrkesmål, helsemål, og eventuell tilrettelegging i en jobb.

I løpet av kurset skal deltaker få nyttig informasjon og innsikt i dine egne ressurser og muligheter. Det vil jobbes med:

  • Arbeidsmarkedet - Hvor finnes de ledige jobbene? Hvilke bransjer er det lurt å søke jobber i fremover?
  • Hvilke tiltak har NAV som du kan benytte deg av? Hvilke rettigheter har du på AAP?
  • Ressursavklaring - Hvilke ressurser har du? Hvordan kan disse benyttes til å få jobben du ønsker?
  • Motivasjon - Hva er motivasjon og hvordan opprettholder vi motivasjonen. Hva er du motivert for å starte med nå?
  • Hvordan lage en god CV og søknad.
  • Karriereveiledning - Hva vil du?
  • Jobbe med å lage og sette gode mål. Hva er et godt mål?
  • Lage og få godkjent din aktivitetsplan. Du vil i løpet av den siste uken på kurs få en samtale med din veileder i NAV der hun/han godkjenner din aktivitetsplan.

Kontaktinformasjon til veilederne

Tora Hafslund - Telefon: 415 23 097 - E-post: tora@follo-futura.no
Vegard Gjerløv - Telefon: 400 34 353 - E-post: gjerlov@follo-futura.no

Her finner du oss:

Adresse: Skoggata 2, 1530 Moss