Arbeidsgivere

Arbeidspraksis er en unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere og en mulighet til å ta et samfunnsansvar.

Arbeidspraksis gir jobbsøker en mulighet til å prøve ut forskjellige yrker, bli kjent med arbeidsgivere og vise seg fram.

Follo Futura har utviklet et godt verktøy for å kartlegge oppgavene på arbeidsplassen. På bakgrunn av kartleggingen lages en opplæringsplan i samarbeid med arbeidsgiver. Målet er at arbeidssøker kommer raskt inn i jobben og utfører oppgaver i overensstemmelse med arbeidsgivers forventninger. Follo Futuras HR-rådgiver kvalitetssikrer arbeidspraksisen med faste møter. Målet for Follo Futura er at arbeidsgiver og jobbsøker opplever en match som resulterer i ansettelse. Samarbeidet ender ofte i fast jobb.

Språkpraksis kan også være en del av opplæringsplanen. I samarbeid med arbeidsgiver lages det språkmapper som tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver og ferdigheter jobbsøker må ha for å utføre jobben. Språkmappen utvikles løpende, slik at den tar høyde for jobbsøkers progresjon samt sikrer at han/hun fungerer i jobben.