Arbeidsgivere

Arbeidspraksis som rekrutteringskanal
Follo Futura er godkjent tiltaksarrangør for Arbeidsforberedende trening (AFT). AFT er et tilbud til deltakere som ønsker ny jobb. Praksis er et virkemiddel som benyttes for å nå dette målet.

Arbeidspraksis er en unik rekrutteringskanal for arbeidsgivere og en mulighet til å ta et samfunnsansvar. Fellesnevneren for jobbsøkerne i AFT er at de har stått utenfor arbeidslivet en periode og er nå motiverte og klare for å jobbe. Vi håper at din bedrift vil være en med på inkluderingsdugnaden.

I arbeidspraksisperioden får arbeidsgiver en unik prøveperiode for å se på jobbsøkers kompetanse og om jobbsøker svarer til arbeidsgivers forventninger. Sammen med arbeidsgiver og jobbsøker etableres opplæringsplan slik at jobbsøker raskt kommer inn i arbeidsoppgavene. Follo Futuras HR-rådgiver kvalitetssikrer arbeidspraksisen med faste møter. Målet for Follo Futura er at arbeidsgiver og jobbsøker opplever en match som resulterer i ansettelse.

Språkopplæring kan også være en del av arbeidspraksisen. I samarbeid med arbeidsgiver lages det språkmapper som tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver og ferdigheter jobbsøker må ha for å utføre jobben. Språkmappen utvikles løpende, slik at den tar høyde for jobbsøkers progresjon samt sikrer at han/hun fungerer i jobben.

Kontakt oss
Telefon +47 64 94 21 65           Mobil +47 911 01 064               Mobil +47 905 92 834

Epost: info@follo-futura.no