Blant Norges beste

Vi ble i 2019 landets 7. beste bedrift av 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. I 2019 kom 56 % i jobb gjennom Follo Futura. Til sammenligning var gjennomsnittet for bransjen 43 %.

Det er gledelig at vi har stabilt gode resultater over tid. I 2018 kom vi på 6. plass. Det er en trygghet for våre kandidater at sjansen for å komme i jobb er stor.

Statistisk modell av de gode resultatene
Målingen er gjort av bransjeforeningen Arbeid og Inkludering

Flest har fått jobb i Salg og service, Lager og produksjon samt Helse og omsorg, men alle bransjer er representert.

Godt samarbeid med arbeidsgivere
For å få til gode resultater er vi avhengig av tett samarbeid med det lokale næringslivet og kommunene. Mange arbeidsgivere framhever at de ønsker å hjelpe folk som har vært utenfor arbeidslivet en stund: Det føles bra å bidra til arbeidsinkludering, og kandidatene som får en sjanse til å vise seg fram er ofte motiverte og takknemlige arbeidstakere. Det framheves ofte at det er en fordel at de får prøvd kandidatene i arbeidspraksis før de ansetter. Da har de et godt grunnlag for vurdering av ansettelse.

Oppfølging av kandidaten hos arbeidsgivere skjer regelmessig og etter en fastlagt opplæringsplan. En fast kontaktperson fra Follo Futura følger opp kandidaten hos arbeidsgiver og er alltid tilgjengelig.

Jobmatch
Det er viktig at arbeidsgiver opplever at vi kan tilby kandidater som passer inn hos dem. Derfor kartlegger vi sammen med arbeidsgiver hva slags kandidat man ønsker. Det gjelder faglig kompetanse, men også personlige egenskaper, motivasjon og egnethet. Vi får fram de viktigste oppgavene man skal utføre og hva som bør kjennetegne en kandidat for å passe inn i bedriften. På den måten sikres best mulige forutsetninger for en vellykket prosess.

<Nestleder Tone Martinsen
-Nøkkelen er godt samarbeid med næringsliv og kandidater

 

– Jeg er veldig stolt av mine kollegaer som får til et så godt resultat over år, forteller faglig leder Tone Martinsen. -Samtidig vil jeg trekke fram det gode samarbeidet som vi har med de kandidatene som er i tiltaket. Sammen ser vi på muligheter som fører til jobb. Resultatene er også avhengig av at vi har et godt samarbeid med næringslivet rundt oss, at de åpner dørene og velger oss som rekrutteringspartner.