Jobbsøkere

Arbeidsforberedende trening (AFT)


AFT er et tilbud til deg som ønsker ny jobb og karriere. AFT skreddersys dine behov. Vi benytter anerkjente verktøy som WIE og Jobpics for sammen å finne dine ressurser, se på mulige karriereveier og legge jobbstrategier. Det utvikles CVer og jobbsøknader. Videre får du tilbud om intervjutrening. Målet er å oppnå en praksisplass som kan føre til jobb.

Opplæring


Follo Futura har et tilbud om opplæring som kan munne ut i fagopplæring. Opplæringen foregår enten i regi av Follo Futura eller hos en av våre samarbeidsbedrifter.

Follo Futura Fysio gir opplæring i varemottak, lagring planlegging, produksjon, montering, pakking og levering av produkter.

Ås stasjon tilbyr opplæring innenfor drift av kafé, butikk samt organisering og gjennomføring av arrangementer.

I de senere årene har Follo Futura i samarbeid med bedrifter i regionen startet opplæringsløp innen institusjonskokk, baker, tømrer, barne- og ungdomsarbeiderfaget samt IKT. Follo Futura har hatt ansvaret for å finne riktig arbeidsgiver, etablere opplæringsplan og følge opp deltakers opplæringsprogresjon. Dette har vært gjort i tett samarbeid med opplæringsbedriftens fagperson.

Når opplæringsløpet har vært godt etablert og arbeidsgiver har signalisert at de ønsker å ansette, har det vært naturlig for Follo Futura å trekke seg ut.

Kurs

Følgende kurs tilbys av kortere varighet:

Karriereveiledning
Vi tilbyr karriereveiledning til mennesker som ønsker ny retning eller karriere. Våre HR-rådgivere er sertifiserte på å bruke karriereveiledningsverktøyet WIE og har lang erfaring innen feltet. I snitt tar det 6-8 uker fra siste karriereveiledningssamtale er gjennomført til man er i ny jobb. Karriereveiledningen foregår over 4 uker.

Studieveiledning
Follo Futura tilbyr studieveiledning til mennesker som ønsker seg tilbake på skolebenken for å gå nye karriereveier. Vi gjennomfører en systematisk kartlegging av dine interesser, med fokus på bevisstgjøring av ressurser og kompetanse. Vår kunnskap om arbeidsmarkedet vil bidra til at du velger en studieretning som sikrer deg jobb i fremtiden.

Jobbstrategi
CV og jobbsøknad

Datakurs
Follo Futura tilbyr individuelle kurs i generell datakompetanse og i programvarene Word og Excel. Kursene veksler mellom undervisning og elevens praktiske bruk av lærebok og programvare. Hensikten er å opparbeide seg tilstrekkelig datakompetanse til å mestre jobben og blir mer attraktiv for arbeidsgivere.