-Et veldig engasjement for ungdom

80 % av de unge hjelpes til å komme i jobb eller utdanning gjennom Arbeidsforberedende trening ved Follo Futura. Det ville Stortingspresident Tone Trøen fra Høyre høre mer om.

Hun hadde med seg flere Høyrepolitikere til en diskusjon med ansatte på Follo Futura om hvordan inkludere på en enda bedre måte: Anne Kristine Linnestad fra finanskomiteen på Stortinget samt lokalpolitikerne Rubina Rikheim og Roble Wais.

– Jeg har et veldig engasjement for de unge, forklarte stortingspresidenten. -Jeg ser at mange i utgangspunktet har ulike utfordringer når det gjelder å bli en del av arbeidslivet. Dere klarer å fokusere på mulighetene og styrkene, og trener på utfordringene slik at de ikke lenger er til hinder for jobb. Det er mulig å være i jobb, selv om man kanskje ikke får til 100 %. Det er imponerende at Follo Futura bidrar til at så mange unge kommer i lønnet jobb.

– Og vi skulle gjerne hjulpet flere, sa nestleder Tone Martinsen. Det er mange unge som faller mellom to stoler. Systemene i samfunnet er for rigide, de er mer systemoptimalisert enn individrettet. Vi har et tilbud som fungerer, men ikke alle som trenger det får tilbudet fordi de er plassert i en annen bås.

Møte med lokalpolitikerePå landsbasis er det 190 000 personer med nedsatt arbeidsevne registrert hos NAV. Men det er bare 50 000 tiltaksplasser. Tenk om 70-80 % av disse hadde fått en jobb, slik vi får til. Samtidig ville arbeidsgivere fått tak i arbeidskraften de trenger.

Trøen fikk høre om hva som lå bak suksessen til at så mange kommer i jobb før hun fikk en prat med jobbsøkerne som er under opplæring på Ås stasjon kafe.
– Det vi liker godt er at man får utfordret seg på ting man aldri har prøvd før, for så å komme nærmere jobb, sa Sam og Simen som ekspederte politikerne i ferskvaredisken.