FAGOPPLÆRING

 Det gis karriereveiledning for valg av utdanningsretning og fagopplæring. Fagopplæringen foregår enten hos en av våre samarbeidsbedrifter eller i regi av Follo Futura.

I de senere årene har Follo Futura i samarbeid med bedrifter i regionen startet opplæringsløp innen institusjonskokk, baker, tømrer, barne- og ungdomsarbeiderfaget samt IKT. Follo Futura har hatt ansvaret for å finne riktig arbeidsgiver, etablere en opplæringsplan og følge opp deltakers opplæringsprogresjon. Dette gjøres i tett samarbeid med opplæringsbedriftens fagperson.

Når opplæringsløpet er godt etablert og arbeidsgiver signaliserer at de ønsker å ansette, har det vært naturlig for Follo Futura å trekke seg ut. Denne formen for samarbeid kan gjennomføres fordi Follo Futura har lang erfaring fra å drive med fagopplæring innenfor salg og service på Ås stasjon og i produksjon av produkter innenfor fysioterapi- og rehabiliteringsprodukter.

 "Vi håper flere vil ta det samme samfunnsansvaret»
Rachid Elamrani, Kjøkkensjef, Tre Glass


CV- og søknadsmal

På Follo Futura jobber vi aktivt med å gjøre alle våre kandidater til konkurransedyktige jobbsøkere. Våre maler for CV og søknad finner du her: