Funksjonsvurdering for sykmeldte

Vi finner løsninger for arbeidstakere som er langvarig sykmeldt. Tilretteleggingsmuligheter eller ny karrierevei kan være det som skal til for å fortsette i arbeidslivet.

Vi tilbyr funksjonsvurdering i samarbeid med NAV arbeidslivssenter.

Passer fFunksjonsvurderingor sykemeldte med et arbeidsforhold.

Kostnadsfritt for IA-bedrifter.
Dekkes av tilretteleggingstilskuddet fra NAV.
Varighet inntil 6 uker.

Slik er prosessen:
Oppstart
Kartlegging av situasjonen.
Mål settes for funksjonsvurderingen.

Gjennomføring
Tilpasset aktivitetsplan.
Tilrettelegging i jobben.
Alternative arbeidsoppgaver hos arbeidsgiver.
Karriereveiledning.
Jobbsmak.
Bistand til jobbsøk.

Evaluering
Oppsummering med arbeidsgiver og arbeidstaker.
Sluttrapport.
Arbeidstakers muligheter videre.

Ta kontakt for bestilling eller mer informasjon
Elisabeth Skoglund Johnsen: tlf 404 27 755