Fysioterapiprodukter

Follo Futura produserer kvalitetsprodukter innen fysioterapi, opptrening og rehabilitering. Produktene klassifiseres som Follo Corpus, Follo Diem og Follo Stabilis.

 Follo Corpus

Follo Corpus-benkene er basert på Masolett-benken; en av Europas mest anerkjente undersøkelses- og behandlingsbenker. Mange års erfaring, utvikling og testing ligger bak designet og konstruksjonen. Benkene er kjente for sin kvalitet, eksklusive puter, og for å være meget anvendelig i bruk.
Se produktkatalog her - Se prisliste her


 Follo Diem

Follo Diem-produktene gir pasientene muligheten til å gripe dagen og aktiv delta i selve rehabiliteringen. Medical treatment training (MTT) er en opptreningsfilosofi hvor pasientene trener med profesjonelle veiledere. Produktene er brukervennlige og av høy kvalitet. Follo Diem er utviklet i samarbeid med fysioterapeuter, med fokus på fysisk opptrening. Follo Diem har et elegant design, og produktene har høy funksjonalitet.
Se produktkatalog her - Se prisliste her


Follo Stabilis

Follo Stabilis består av en rekke hjelpemidler og rehabiliteringsprodukter. Produktene er utvikles i samarbeid med flere rehabiliteringssentere. Follo Stabilis bistår på flere områder som forskyvninger sirkulasjonstrening og avlastning. Flere av produktene er laget slik at de kan benyttes i pasientenes hjem.
Se produktkatalog her - Se prisliste her

For bestillinger og andre henvendelser angående produkter, vennligst bruk kontaktskjemaet nedefor.
*
*
*

IN ENGLISH:


Physiotherapy and rehabilitation products

Follo Futura produces quality products within the range of physiotherapy, training and rehabilitation. The products are branded as Follo Corpus, Follo Diem and Follo Stabilis.

 Follo Corpus

The Follo Corpus tables are based on the Masolett table; one of Europe's most acknowledged examinator,- and treatment table. Years of experience, development and testing lie behind their design and construction. The tables are known for their high quality, exclusive cushions and are flexible in use.
See our product catalog here - See our prices here


 Follo Diem

Follo Diem is a product range that enables patients to seize the day and assist with the rehabilitation itself. Medical treatment training (MTT) is a training philosophy where patients train under professional supervision. The products are user friendly and of high quality. Follo Diem is developed in collaboration with physiotherapists, with focus on physic training. Follo Diem has a nice design and the products have a high functionality.
See our product catalog here - See our prices here


 Follo Stabilis

Follo Stabilis contains of several products within the range of rehabilitation equipment and aids. The products are developed in collaboration with rehabilitation centers. Follo Stabilis covers multiple spectra as displacement, circulation training and relief. Several of the products are made for using in the patient`s home.
See our product catalog here - See our prices here

For orders or other inquiries regarding our products, please use the contact form below.
*
*
*