Historisk mange i jobb

I 1. kvartal 2021 fikk 78 % av kandidatene i AFT ved Follo Futura jobb. Det er historisk mange og Follo Futura er den arbeidsinkluderingsbedriften i Norge som fikk flest i jobb.

Alle mennene som sluttet i tiltaket kom i jobb, og 56 % av kvinnene. Det blir spennende og se om vi kan få flere kvinner i jobb utover i året.

Ser vi på ungdom kom 71 % i jobb. Vi har et spesielt fokus på å få unge i jobb eller utdanning og har startet et opplæringskontor som et bidrag til at unge skal få formell kompetanse og bli attraktive på arbeidsmarkedet.

Blant minoritetsspråklige var det 60 % som fikk jobb. De fleste arbeidsgivere er opptatt av at man har tilstrekkelig språknivå for å kunne bidra positivt til arbeidsmiljøet, unngå misforståelser og ivareta kunder på en tilfredsstillende måte. Det har blitt stadig mer vanlig med krav om å beherske språknivå B1 i de fleste jobber. Derfor tilbyr vi systematisk arbeidsrettet språkopplæring med fokus på kommunikasjon på jobben. Språkopplæringen er en integrert del av arbeidsoppgavene på jobb.

Det tok i gjennomsnitt 316 dager å komme i jobb. Det viser seg at det tar tid å komme i lønnet jobb. Det er viktig at tiden brukes formålstjenlig og at det meste av tiden brukes til å vise seg fram for en arbeidsgiver og få god opplæring på arbeidsplassen. Samtidig er det store forskjeller i hvor lang tid det tar å komme i jobb.

HR rådgiver Are Strandbakken forklarer hvorfor så mange kommer i jobb:

HR rådgiver Are Strandbakken
HR rådgiver Are Strandbakken

-Selv om Covid-19 i noen bransjer har ført med seg permitteringer og nedstengning, har den i andre bransjer ført til et større behov for arbeidskraft nå enn tidligere. Arbeidssøkerne har vært eksemplariske når det kommer til å omstille seg. Gjennom å fokusere på muligheter heller enn begrensninger har de vist at det fremdeles er mulig å lykkes i arbeidsmarkedet. De gode resultatene så langt i år er et resultat av rask omstilling, samt godt samarbeid med arbeidsgivere som ønsker å inkludere og som ser nytten av å ta inn arbeidssøkere på tross av hull i CV-en.