Hvordan skrive en god CV

En CV er din reklameplakat av deg som arbeidstaker. Den skal vise arbeidsgiver hva du kan tilby dem. Derfor er det ikke tilfeldig hvordan du framstiller deg selv.

Hva skal være med i en CV?
En CV skal på en kortfattet måte formidle hva du kan. Dette bør du ha med:

Kontaktinformasjon. Navnet ditt bør framheves slik at det er lett å finne deg i bunken med andre søkere. Bostedsadresse, telefonnummer, e-post og fødselsdato bør med.

Nøkkelkvalifikasjoner. Dette er en kort oppsummering av dine kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper. 2-4 setninger er nok.

Utdanning. Ta kun med det som er relevant. Grunnskole trenger man ikke ta med hvis man har mer utdanning. Videregående er kanskje ikke så viktig dersom du har lang utdanning på høyskole/universitet, mens videregående er viktig når du har fagbrev.

Arbeidserfaring. Ta med det som er relevant for stillingen du søker. Sommerjobber langt tilbake i tid er kanskje ikke relevant lenger.

Verv, fritidsinteresser, datakompetanse, språk, kurs.
Her skal du få fram andre sider ved deg selv som gjør deg godt egnet for stillingen.

Hvordan skal en CV se ut?
Hvordan en CV ser ut er med å gi et førsteinntrykk av deg som person. Gir CVen inntrykk av orden eller er CVen rotete satt opp? Det skal være lett å finne fram til årstallene så man kan se når du gjorde hva. Tydelige overskrifter gjør det lett å finne fram til relevant arbeidserfaring. Det du har gjort sist, må komme først.

Skal man ha med bilde på CVen?
I utganspunktet er det smak og behag. I en jobb der det er viktig å være representativ, for eksempel der man er bedriftens ansikt utad og møter mange kunder, kan det være en fordel at arbeidsgiver ser at du faktisk er representativ på et bilde. Da må bildet være profesjonelt nok og selvfølgelig ikke en selfie med mobiltelefonen. En annen grunn til å ha med bilde på CVen kan være at arbeidsgiver husker deg bedre etter jobbintervjuet. I bunken av CVer kan det være lettere å huske et bilde enn et navn.

Last ned en mal
For å komme raskt i gang kan du gjerne benytte en mal. Her er en link til en CV som bruker tabeller slik at alt du skriver blir rett og ser ryddig ut. Linjene på tabellen kan gjøres usynlig når du har skrevet inn alt. CV mal

Trenger du veiledningstime på å skrive CV eller jobbsøknad, ta kontakt med Børge Jensen på tlf 911 01 064