Nå kan jeg glede meg til ferie

Marcus Røstgård (23) kom til Follo Futura etter en vanskelig periode i livet, hvor det å få seg jobb så ut til å ligge i det fjerne. På Follo Futura jobbet han med å finne sine styrker og ressurser og se hvordan arbeidslivet kunne ha bruk for hans egenskaper. Nå har han jobb som HR- og administrasjonsassistent i NHO.

Han deler gjerne sin historie hvis det kan inspirere andre til å nå sine mål.

-Jeg hadde valget mellom bare å være til stede, eller prøve å ta tak. Jeg valgte det siste. Han forteller at i begynnelsen var det vanskelig å se at dette kom til å gå bra og finne motivasjonen til å stå på. -For meg var det viktig at det var en god tone på Follo Futura, at jeg fikk positive bekreftelser på min innsats og konstruktive tilbakemeldinger.

Marcus brukte de rådene han fikk, jobbsøknadene hans ble gode og gjennom jobbintervjutrening ble han stadig tryggere. -Det er viktig å være seg selv på intervju og ikke prøve å være en annen. Da kan jeg stå inne for det jeg sier, og vise mine egentlige styrker.

-Jeg jobbet mye med å tro på meg selv. Det er så lett å miste troen når man sender jobbsøknader uten å få svar. Jeg jobbet med å se det positive i ting. Jeg kunne sett negativt på at jeg ikke fikk svar på mine jobbsøknader. I stedet valgte jeg å se det fra en annen vinkel. Jeg sa til meg selv at jeg har sendt 5 jobbsøknader denne uken, og jeg har fått bekreftelser fra Follo Futura at det var gode søknader. Jeg blir stadig bedre og kan nå skrive gode jobbsøknader. Det er bra. Slik motiverte jeg meg selv, samtidig som jeg fikk positive bekreftelser fra veilederne.

Ved siden av å søke jobber, brukte Marcus Follo Futuras nettverk av arbeidsgivere som ønsker å ansette folk gjennom arbeidspraksis. En kartlegging av hva slags person, kompetanse og erfaring arbeidsgiver er ute etter, matches opp mot Follo Futuras kandidater.

Etter hvert kom Marcus på jobbintervjuer og etter tre måneder fikk han jobbtilbud fra to arbeidsgivere.

I jobbutlysninger står det ofte veldig mange krav til den de ønsker å ansette. -Det dreier seg om å søke selv om man ikke kan innfri alle kravene. Ta sjansen på å søke når du har flere av de egenskapene og kunnskapen de er ute etter, selv om du ikke har alle, tipser Marcus.

Når han ble tilbudt jobb, ble det lenger reisevei. For han var det aldri aktuelt å la reisevei bli en hindring. Han valgte å flytte nærmere jobben.

Nå er målet å vokse i stillingen og bli en god ressurs innenfor administrasjon og HR.