Nav

Arbeidsforberedende trening (AFT)
AFT er et tilbud til deltakere som ønsker ny jobb og karriere med behov for tilrettelegging. Bedriften benytter anerkjente verktøy og metoder som 5M, Wie, Jobbpics, SE og MI.

Jobbsøker tilbys individuelle veiledningssamtaler og får et skreddersydd opplegg etter sitt behov. AFT-tiltaket starter med en ressurskartlegging av jobbsøker ressurser, styrker og egenskaper. Karriereverktøyet WIE benyttes deretter til å se på jobbsøkers muligheter i arbeidsmarkedet. Jobbsøker setter selv opp hva som er viktig i et arbeidsforhold og hvilke arbeidsoppgaver han/hun ønsker seg samt hvilke tilretteleggingsbehov man har. Språksvake tilbys karriereveiledning i Jobpics, som er et billedbasert karriereveiledningsverktøy. Karriereveiledningen munner ut i en jobbprofil som benyttes i jobbsøkingen. Deretter utarbeider jobbsøker CV og jobbsøknad og gis intervjutrening. Sammen med en HR-rådgiver legger jobbsøker en strategi for hvordan hans/hennes kompetanse kan markedsføres.

Praksis og jobb
Follo Futura tilbyr praksis i samarbeid med det lokale næringsliv. Jobbsøker kan selv velge bransje og arbeidsgiver. Det er viktig at jobbsøker får erfaring og praksis samt etablerer en relasjon til arbeidsgiver. Dette fører ofte til ansettelse. For jobbsøkere med behov for en trinnvis oppstart, kan Follo Futura tilby praksis innen: Ås stasjon og Follo Futura Fysio.

Språkopplæring
Follo Futura tilbyr arbeidsrettet språkopplæring som en del av arbeidspraksisen. Det utvikles språkmapper som tar utgangspunkt i arbeidsoppgaver og ferdigheter jobbsøker må ha for å utføre jobben. Språkmappen utvikles løpende, slik at den tar høyde for jobbsøkers progresjon samt sikrer at jobbsøker fungerer i jobben.

Fagopplæring
Kompetanse er viktig for å få og beholde arbeid. Follo Futura har erfart at deltakere som tilegner seg formalkompetanse står i jobb også i nedgangstider. Det gis karriereveiledning for valg av utdanningsretning og fagopplæring. Fagopplæringen foregår enten hos en av våre samarbeidsbedrifter eller i regi av Follo Futura.

I de senere årene har Follo Futura i samarbeid med bedrifter i regionen startet opplæringsløp innen institusjonskokk, baker, tømrer, barne- og ungdomsarbeiderfaget samt IKT. Follo Futura har hatt ansvaret for å finne riktig arbeidsgiver, etablere opplæringsplan og følge opp deltakers opplæringsprogresjon. Dette har vært gjort i tett samarbeid med opplæringsbedriftens fagperson.

Når opplæringsløpet har vært godt etablert og arbeidsgiver har signalisert at de ønsker å ansette, har det vært naturlig for Follo Futura å trekke seg ut. Denne formen for samarbeid har vært mulig fordi Follo Futura har lang erfaring fra å drive med fagopplæring innenfor salg og service på Ås stasjon og innenfor industrifag og lager Follo Futura Fysio.

 

Kontakt oss
Telefon +47 64 94 21 65           Mobil +47 911 01 064               Mobil +47 901 14 048

Epost: info@follo-futura.no