Nominert til årets Lean prosjekt

-Det er gledelig at Follo Futura har blitt nominert. Vi har implementert LEAN verktøy over lenger tid for å skape bedre flyt i prosessene våre. Det skal bidra til at våre samarbeidspartnere opplever at vi kan innfri deres forventninger på en bedre måte.

Administrerende direktør Mette Veiby forklarer at LEAN går ut på å fjerne flaskehalser og jobbe mer effektivt mot målene man har satt seg. Som en arbeidsinkluderingsbedrift er vår oppgave å bistå jobbsøkere fra NAV slik at de som har mulighet til å få jobb, faktisk får det.

Adm. dir. Mette Veiby
Mette Veiby

Det betyr at vi må gjøre mer av det som fungerer, og mindre av det som ikke fører til jobb. Det er en kontinuerlig læringsprosess hvor alle ansatte deltar og kommer med innspill til hvordan vi stadig kan forbedre oss.

For jobbsøkerne innebærer det at de ikke skal gå på enda et kurs. I stedet ser vi på hva det er hver enkelt person trenger for å øke mulighetene for jobb. Veiledningen som gis er individuelt tilpasset hver enkelt, for å få fram det beste i personen.

For arbeidsgivere betyr det at en arbeidspraksis blir systematisk fulgt opp med opplæringsplaner. Det skal være forutsigbart for alle hva som skal skje i en arbeidspraksis, hvilke forventninger vi stiller til hverandre og hva som skal til for å få jobb i firmaet.

For NAV vil vi samarbeide tett ved behov, bistå ved innsøking, være tilgjengelige og kommunisere åpent og tydelig om utviklingen i hver sak og være lydhøre for NAVs ønsker. Kommunikasjonen skal være effektiv og ikke ta tid fra NAV. Vi vil være en støtte slik at NAV får oppfylt sin oppgave om å få folk i jobb.

Arbeidet med LEAN har blant annet ført til:

  • Flere har fått jobb
  • Større treffsikkerhet (jobbmatch) mellom jobbsøker og arbeidsgiver
  • Mer systematisk og standardisert oppfølging av arbeidsgiver og jobbsøker.
  • Bedre utnyttelse av jobbsøkers tid. Det vil si at man bruker tid på det som gir jobb.
  • Færre overganger fra jobbsøker starter til hen er i jobb.

En læringskultur ligger i bunn og kjennetegner de ansatte. Det gjør oss i stand til kontinuerlig forbedring og vi kan tilpasse oss nye situasjoner.