Nominert til årets Leanprosjekt

Follo Futura er i Norgestoppen i å hjelpe mennesker i jobb. Nå er vi nominert til årets Leanprosjekt i Norge sammen med OrbitArena og Signo Rycon. Ved hjelp av Toyota-modellen får vi flere i jobb på kortere tid.

Lean er en metode skapt av Toyota for å få et produkt raskere gjennom en produksjonsprosess. I vårt tilfelle som jobber med mennesker innebærer det at jobbsøkere bruker kortere tid fra de er arbeidsledige til de er i jobb. Jobbsøkerne skal slippe flaskehalser og bli stående å vente på å komme videre. Derfor har vi identifisert mulige flaskehalser og satt i gang tiltak for at jobbsøkerne skal slippe å vente. Vi har fjernet ventetiden på å starte tiltaket. Vi lager en plan ved oppstart og planen inneholder de nødvendige momenter som er viktige for den enkelte å få på plass for å kunne få jobb. Slik skal man slippe å gjøre ting som ikke er relevante for å nå målet. Videre setter vi tidsfrister for når delprosessene skal være ferdig for å opprettholde fokus og tempo underveis.

Daglig leder Mette Veiby ved Follo Futura forklarer: – Nav er kunden, men du kan også si at den enkelte jobbsøker er vår kunde. Å oppnå høyest mulig kundetilfredshet, som er et viktig prinsipp i Lean, handler derfor om å oppnå best mulig resultater ved at flere kommer i jobb, sier hun.

Ingenting er så ødeleggende for motivasjonen som å oppleve at man står på stedet hvil og venter på å komme videre. De ansatte har sammen med ledelsen utviklet jobbtavler som måler prosessen for hver jobbsøker. På den måten oppdages avvik raskt og det settes i gang tiltak som bidrar til at den enkelte jobbsøkers vei mot arbeid blir ivaretatt. Nå tar det i gjennomsnitt 7,5 uke fra jobbsøker starter hos oss til man får prøve seg i det ordinære arbeidslivet. Ca 55 % av jobbsøkerne når målet om jobb/utdanning.

Arbeid og Inkludering skriver om de tre bedriftene: https://www.arbeidoginkludering.no/aktuelt-saker/2019/hjelper-flere-i-jobb-pa-kortere-tid-med-toyota-modellen/