Øk din karrierekompetanse

Visste du at karakterer vektlegges mindre i et jobbintervju enn hvordan du passer inn på arbeidsplassen og i teamet? Sistnevnte kaller vi for karriereferdigheter.

Karriereferdigheter er egenskaper, evner og holdninger du trenger i en jobb som ikke har med utdanning og fagkompetanse å gjøre. Det dreier seg mer om hvordan vi utfører en jobb, sammen med andre. Her er noen viktige karriereferdigheter:

  1. Kommunikasjon
  2. Samarbeid
  3. Fleksibilitet og kunne se løsning
  4. Selvstendighet
  5. Engasjement
  6. Ta ansvar og vise initiativ
  7. Tempo og takle flere ting samtidig.

La oss se hvordan vi kan bruke karriereferdigheter til å øke vår karrierekompetanse og bli en mer attraktiv arbeidstaker.

Illustrasjonsfoto
Photo: Mihai Moisa

Kafémedarbeiderne Tor og Odin
Tor og Odin jobber begge i hver sin kafé gjennom arbeidspraksis. Begge er flinke til å imøtekomme kundene når de bestiller mat. De er vennlige og flinke til å spørre kunden om de trenger noe mer. Begge betjener de kassen raskt og får køen ved kassen unna. Odin bruker all ledig tid til å rydde og vaske bordene. Nye kunder finner alltid rene bord i hans kafé. Tor på sin side legger ikke merke til når gjestene går og får vasket bordene lenge etter at gjestene har gått. Hos han snur nye gjester i døren.

Selv om både Tor og Odin hadde like god kunnskap om kafédrift, mestret Odin jobben bedre og hans kafé fikk flere gjester og tjente mer penger. Forskjellen lå i at Odin var bedre på å ta ansvar, se hva som må gjøres og ta initiativ til å rydde og vaske bord. Jamfør nummer 6 på listen om karriereferdigheter over. Odin har større sjanse for å få fast jobb enn Tor.

Når vi søker jobber prøver arbeidsgivere å avdekke slike forskjeller vi så hos Odin og Tor gjennom jobbintervju og referansesjekk.

For å lykkes i jobbjakten må vi bli kjent med oss selv og finne hvilke karriereferdigheter vi kan bli bedre på. Alle mennesker kan bli bedre på en karriereferdighet. Men det er få som vet hvilken de bør trene på.

Hvordan finne hvilken karriereferdighet jeg bør bli bedre på?
Se på listen over karriereferdigheter nevnt over. Gi hver karriereferdighet et tall mellom 1 og 10 ettersom hvor god du synes du er på hver. 1 er dårligst og 10 er best. Karriereferdigheten som får lavest tall, er den du bør øve på. Det hjelper ofte å tenke seg i en arbeidssituasjon og se for seg konkrete eksempler. Du kan også be noen du kjenner godt om å vurdere deg, selv om det kan kjennes litt tøft. På Follo Futura kan din veileder/arbeidsleder gi deg slik tilbakemelding.

Hvordan bli bedre på karriereferdigheten?
Tor fikk tilbakemelding på at mange bord ble sent ryddet og vasket etter gjestene. Tor hadde ikke tenkt på det. Nå som han var klar over det kunne han ta tak i det. Han hadde lett for å bli oppslukt av andre arbeidsoppgaver. Han bestemte seg for å legge inn en rutine om å ta et blikk i kaférommet etter hver oppgave for å se om det var bord som var klar til å ryddes. Etter kort tid behersket Tor denne karriereferdigheten og var blitt en mer attraktiv arbeidstaker.

Lær deg karrierekompetanse
Ønsker du å bli bedre i jobben eller øke dine jobbmuligheter gjennom læring av karrierekompetanse? Send oss en melding her: Kontakt oss