Resultater AFT 2018

Det ble et godt år for Follo Futura i 2018 hvor over 55 % fikk en jobb eller startet med utdanning.

Gjennomsnittsalder på våre jobbsøkere var 41 år, mens gjennomsnittsalderen på dem som fikk jobb var 42 år.

Kjønn
Det var en klar forskjell på kjønnene når det gjaldt hvem som fikk jobb. Det er nesten like mange kvinner som menn som har benyttet seg av AFT. Likevel fikk 29 % av kvinnene jobb, mens 59 % av mennene fikk jobb. Flere kvinner enn menn startet utdanning og tar vi med dette i totalen så blir kvinner med positivt resultat 43 % mens mennene havner på 63 %.

Minoritetsspråklige
Minoritetsspråklige klarte seg like godt som andre. 55 % av minoritetsspråklige fikk jobb eller utdanning. Det var like mange kvinner som menn som fikk jobb/utdanning, men noen flere kvinner som startet utdanning.

Ungdom
En annen gruppe vi følger nøye er jobbsøkere under 30 år, det vil si de som kalles ungdom i statistikken. Av disse fikk 61 % jobb eller utdanning. De skilte seg ikke ut fra andre jobbsøkere når det gjaldt å komme i jobb, men flere startet med utdanning.

Tid brukt på å komme i jobb
I gjennomsnitt brukte jobbsøkerne 340 dager på å komme i jobb. De som fikk jobb brukte lenger tid i tiltaket enn de som ikke fikk jobb.