Follo Futura samarbeider med arbeidsgivere i regionen for å tilby praksis og opplæring innenfor et bredt spekter av bransjer. Dette gir jobbsøker en unik mulighet til å prøve ut forskjellige yrker, bli kjent med arbeidsgivere og vise seg fram. Jobbsøker får praksis, attest og referanse. Samarbeide ender ofte i fast jobb. Vi er stolte av å presentere et knippe av våre samarbeidspartnere.

 


«Follo Futura gir meg en suveren mulighet til å lære å kjenne medarbeideren både som person og yrkesmessig. Sammen med Follo Futura kartlegger vi relativt raskt opplæringsbehov og hvilken avdeling som passer best for vår nye kollega. Det er også en fin tilnærming for medarbeideren å lære og kjenne arbeidsplassen og få en forståelse for om dette er riktig yrkesvalg.» 

Vincent Blom, Varehussjef, MAXBO Ås


«Dette har vært en veldig god ordning for oss. Vi har fått inn en person som gjør en god jobb og som har glidd lett inn i det sosiale miljøet. Jeg oppfordrer andre bedrifter i Follo til å vurdere kandidater som anbefales av Follo Futura når de skal rekruttere nye medarbeidere. De har funnet veldig gode kandidater til oss.»

Harald Volden, Fag- og systemsjef, Tine Rådgivning

«Jeg synes Follo Futura har en realistisk holdning til forholdet arbeidsgiver og arbeidssøker. De evner og se behovene til begge parter og er tilpasningsdyktige til det private markedet. Det er lett for meg og ta i mot henvendelser fra Follo Futura i fremtiden, for jeg vet at de også ser våre behov.»

Trine R. Bjørnbakk, driftsleder, De 3 Stuer, Oslo

«Jeg syntes det er veldig givende å jobbe med å få folk i arbeid. Hadde jeg vært arbeidsledig, ville jeg ha spurt Nav eller Follo Futura om å komme i praksis, for jeg ser hvor mye større sjanse man har for å få jobb.»

David Løstegaard-Ulriksen, butikksjef Ica Langhus

«Nå bruker vi kun folk fra Follo Futura AS når vi skal fylle ledige stillinger. Vi er en bedrift i vekst og trenger stadig nye og gode medarbeidere. Vi har en åpen og god dialog med veilederne og jobbsøker.»

Hilde Feragen, Prosjektansvarlig Superprint, Vestby

«Dette har fungert bra fra dag en. Kandidaten har vært lærevillig og motivert. Han har ingen god CV å vise til, men hva så? Det viktige er jobben man gjør.»

Rene Stene, kjøkkensjef Quality Spa, Son

«Samarbeidet med Follo Futura har vært meget bra. De følger godt med på sine brukere- kommer innom og hilser på og viser seg for brukere at de bryr seg. Finstadtunet fikk en flott dame fra Follo Futura som fikk en 50 % stilling her hos oss. Så jeg anbefaler at Follo Futura blir brukt.»

Heidi Olsen, leder Vaskeriet, Ski Kommune


» Diakonhjemmet Sykehus har siden juni 2014 hatt den glede å samarbeide med Follo Futura AS angående tiltak levert for NAV.Samarbeidet kan beskrives slik; dyktig jobbkonsulent, til en hver tid god oppfølging av jobbkonsulent – både av kandidaten og oss, ofte møter og muntlig kontakt pr. telefon om prosessen til kandidaten, flink med gode tilbakemeldinger og gode råd og perfekt på jobbmatch – Follo Futura har gjort godt grunnarbeid før de tilbød oss en kandidat.»

Gunnar Bjerke, IKT, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo

«Follo Futura tok initiativ til et samarbeid med Rikskonsertene gjennom en hospiterings-forespørsel i april 2015. Deres henvendelse inspirerte til et møte som ledet til samarbeid om en hospiteringsplass hos oss. Hospitanten som ble presentert hadde helt konkret erfaring og motivasjon for å kunne utføre et arbeid i vår virksomhet. Konsulenten fra Follo Futura har vært lett tilgjengelig, vi har hatt en god kommunikasjon og sammen kommet fram til løsninger som både har gitt et godt resultat for hospitanten og Rikskonsertene».

Anne Strøm, Personalsjef, Rikskonsertene, Oslo

«Statsbygg benyttet Follo Futura til å bemanne en stilling som prosjektassistent i et stort IKT-prosjekt. Vi opplevde at Follo Futura leverte en godt kvalifisert medarbeider til oss for dette prosjektet. Vi hadde en fast kontaktperson som var tilgjengelig ved behov og fulgte opp avtaler som var satt. Statsbygg opplevde en trygg rekrutteringsprosess og anbefaler Follo Futura til andre bedrifter med rekrutteringsbehov.»

Sigurd Lunde, underdirektør, Økonomi- og administrasjonsavdelingen, Statsbygg

«Follo Futura kontaktet Ski- og Fotballklubben LYN i forbindelse med et tiltak som de mente passet klubben. De viste god forståelse for vårt behov og presenterte tidlig tre kandidater som alle kunne være aktuelle. De var konkrete i anbefalingen etter våre intervjuer, en anbefaling som i etterkant har vist seg korrekt og bra for klubben. Vi er nå i en situasjon hvor «prøvetiden» er over og vi er i forhandlinger m kandidaten om fast ansettelse. Follo Futura har fulgt opp prosjektet på en god måte.»
Sjur Skridshol, Dagligleder, LYN, Oslo