Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Follo Futura er tildelt prosjektmidler fra VOX for å styrke grunnleggende ferdigheter blant voksne for å motvirke at de faller ut av arbeidslivet, slik at flere kan ta del i opplæring og utdanning. Tilbudet kan gis innen lesing, skriving, regning, muntlige- og digitale ferdigheter samt norsk, og opplæring skjer på arbeidsplassen. For tiden samarbeider vi med NMBU og Meny Greverud og ønsker å inngå samarbeid med flere bedrifter.

Språkpraksis

 Follo Futura tilbyr språkopplæring sammen med arbeidstrening for språksvake. Mulighetene på arbeidsmarkedet øker med god norskkompetanse. For minoritetsspråklige skreddersys språkopplæring på individnivå.

Norskopplæringen er arbeidsrettet, og tar utgangspunkt i den enkeltes arbeidsoppgaver og de ferdigheter man trenger for å gjøre jobben. Det utvikles språkmapper for hver deltakers arbeidssted. Språkmappen lages løpende, slik at den tar høyde for den enkeltes progresjon samt sikrer at deltaker fungerer i jobben.

 "- Jeg så ganske tidlig at hun var veldig flink i butikkarbeid. Da sa jeg at «Hvis du jobber med norsken din, skal jeg gi deg fast jobb»".
Linda R. Kimbrell, daglig leder Kitch'n Kolbotn