Svært mange unge fikk jobb i 2021

Det er av stor betydning at ungdom kommer seg inn i arbeidslivet for å unngå en livslang karriere som stønadsmottaker. Follo Futura har hatt fokus på å hjelpe unge inn i arbeidslivet med god effekt. I samarbeid med NAV og lokale arbeidsgivere har vi hjulpet hele 72 % av de unge i jobb.

Arbeidsgivere ønsker å inkludere
Lederne ved Follo Futura, Tone og Mette, gleder seg over at så mange unge kom i jobb.

Mette Veiby

-Det er hyggelig å se at så mange arbeidsgivere benytter Follo Futura som rekrutteringskanal, sier administrerende direktør Mette Veiby.

Mange arbeidsgivere i regionen er flinke til å se ressursene hos de unge. Flere tilbyr unge en sjanse til å vise seg fram gjennom arbeidspraksis i bedriften. En arbeidspraksis i bedrift vil si at arbeidsgiver får hjelp til oppgaver, samtidig som arbeidstaker får opplæring. En veileder fra Follo Futura er alltid tilgjengelig og sørger for at utvikling og opplæring skjer systematisk.

Hvorfor er det så mange arbeidsgivere som ansetter gjennom arbeidsinkludering?

Tone Martinsen

Nestleder Tone Martinsen forklarer:
-En mulig årsak kan være at HR-rådgivere kartlegger arbeidsgivernes behov og finner arbeidssøkere som matcher behovet. Det er en gunstig rekrutteringsmåte hvor man får anledning til å bli kjent med arbeidssøker og få bekreftet at arbeidssøker passer inn i miljøet og har god kompetanse før ansettelse.

Inkludering i de fleste bransjer
Flest får jobb i serviceyrker og butikk- og salgsarbeid. Industri, lager og produksjon inkluderer i stadig større grad. Ellers er alle bransjer med. Bransjene hvor flest fikk jobb er gode på arbeidsinkludering. Ellers henger det naturlig nok også sammen med hva slags bransjer kandidatene er kvalifisert for.

Kompetanseheving for unge
Kompetanse er viktig for å få og beholde jobb. Noen finner seg ikke til rette i en skolesituasjon.  Det finnes likevel muligheter for utdanning på arbeidsplassen. Arbeidsforberedende trening kan brukes til å finne ut av hva slags yrke man trives i. Man kan prøve ulike yrker i arbeidspraksis før man bestemmer seg. Deretter kan vi i samarbeid med Opplæringskontoret i Follo gi jobbsøkere mulighet til å starte som lærling med oppfølging fra en veileder underveis.