TILTAK NAV

 Follo Futura er godkjent tiltaksarrangør for tiltakene Arbeidsforberedende trening og Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift. Bedriften benytter anerkjente metoder innen rekruttering og karriereveiledning. Deltakerne tilbys karriereveiledning, coaching, ressursutvikling og rekruttering til ny jobb og karriere.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Fokus er jobb. Vi tilbyr ressurskartlegging, karriereveiledning og praksis innenfor arbeidsfelt som er interessante for deltakere. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder. For mer informasjon klikk her.

For minoritetsspråklig tilbys norskopplæring som er arbeidsrettet med utgangspunkt i arbeidsoppgavene og arbeidsplassen. For mer informasjon klikk her.

Kvalifisering i arbeidsmarkedsbedrift.

Fokus i tiltaket er opplæring for å gi formalkompetanse på fagbrev- eller kompetansebevis. Fagopplæringen foregår enten hos en av våre samarbeidsbedrifter eller i regi av Follo Futura.

Vi har samarbeidet om opplæringen innen institusjonskokk, baker, tømrer, barne- og ungdomsarbeiderfaget samt IKT. Follo Futura er godkjent opplæringsbedrift for salgsfaget, logistikkfaget, plate- og sveisefaget samt maskinarbeiderfaget. For mer informasjon klikk her.

Individuell AMO

Follo Futura tilbyr og utvikler individuelle kurs etter NAVs ønsker og deltakers behov. For mer informasjon ta kontakt med Tone Martinsen eller Børge Jensen.

Funksjonsvurdering

Follo Futura har erfaring fra å tilrettelegge og kartlegge arbeidssituasjon for arbeidstakere som har blitt sykmeldte eller som mottar arbeidsavklaringspenger.
For IA-bedrifter gis bistand med tilrettelegging i arbeidsforholdet, opplæringstiltak eller veiledning i alternative karriereveier for arbeidstakeren. Arbeidsgiver må søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd gjennom NAV Arbeidslivssenter. Søknadsskjemaet og mer informasjon om ordningen ligger på denne linken.

For bedrifter som ikke er tilsluttet IA-avtalen, kan tjenesten kjøpes av Follo Futura. Dersom dette gjøres i NAVs regi kan individuell AMO beenyttes. Arbeidstakeren kan få avklart sin situasjon og komme tilbake i jobb. For mer informasjon ta kontakt med Tone Martinsen eller Børge Jensen.

«Sannsynligheten for at en arbeidssøker kommer i jobb fra Follo Futura, uavhengig av tiltak vedkommende er på, er høyest i landet og dobbelt så høy som landsgjennomsnittet»

-Jon Qvortrup, spesialrådgiver med ansvar for fakta og analyse i Arbeid og inkludering i NHO Service.