-Tør å prøve!

Det er oppfordringen fra konstituert virksomhetsleder Tove Kjellberg og virksomhetsleder Øyvind Kramer i Nordre Follo kommune. De har nylig gjennomført en ansettelse gjennom arbeidspraksis.

-Det er lettere å tilby folk som selger seg godt i et intervju stilling, men vi trenger også de som er mer introverte. Det er fullt mulig å tilrettelegge for begge personlighetstyper om man bare er bevisst fordelene og svakhetene ulike personligheter har.

Tove Kjellberg og Øyvind Kramer så muligheten til å tilby en kandidat fra Follo Futura en mulighet. Personen var stille og brukte få ord i sin kommunikasjon. For ham var det ofte vanskelig å få presentert seg godt nok og komme videre etter jobbintervju. Hvordan kunne han få vist fram sin faglige tyngde til en arbeidsgiver?

Nordre Follo kommune ønsker å bidra til at folk får en sjanse i arbeidslivet, og kommunen ga han en mulighet til å vise seg fram gjennom arbeidspraksis.

Faglig flink
-Vi har fått en dyktig medarbeider som gjør en god jobb etter kort tid med opplæring. Vi forsøker å gjøre individuelle tilpasninger som gjør at den enkelte strekker seg i jobben. Nå har vi en faglig dyktig person som evner å fordype seg, forklarer Kjellberg.

De hadde et ønske om å bidra til å hjelpe han inn i arbeidslivet. Utgangspunktet skulle ikke være gratis arbeidskraft. Det startet med arbeidspraksis hvor de ansatte han etter kort tid, da han viste seg faglig dyktig.  -Ja, praksisperioden var kort. Det offentlige kan være effektive, smiler Kramer, som også roser alle kollegaer som bidrar til å få til arbeidsinkludering.

Kompetanse er viktig
-For oss var det viktig at han hadde erfaring fra før, for i det hele tatt å kunne vurdere han. Kramer forklarer at for det offentlige kan Kvalifikasjonsprinsippet være en utfordring når man ønsker å ansette gjennom arbeidsinkludering. Prinsippet innebærer at det er den best kvalifiserte til en stilling som skal ansettes. Da kan det bli vanskelig å gi folk en sjanse, og desto viktigere at de er kvalifiserte.

Trygg prosess
Virksomhetslederne forklarer at først vurderer vi om kandidaten er den rette hos oss og om vi har tid til å gi opplæring. Deretter prøver vi en arbeidspraksis for å se hvordan det går. Skulle det ikke gå bra så vet vi at vi kan trekke oss ut umiddelbart. Skulle det oppstå noe som må korrigeres, vet vi at Follo Futura følger opp og kan ta en samtale med personen, slik at vi ikke er alene om ansvaret. På den måten er det ganske trygt.

Hva vil dere anbefale andre arbeidsgivere?

– Vær modige og ta sjansen.