Uføre som ressurs 

Et samarbeid mellom NAV og Follo Futura har hjulpet uføre som ønsker å komme i arbeid. Uføretrygd må ikke være siste stoppested i karrieren selv om man har fått nedsatt arbeidsevne. Men er det i det hele tatt mulig for folk med varig nedsatt arbeidsevne å jobbe? Resultatene så langt viser at det er mulig. 

Av de som gjennomførte tiltaket i 2022 fikk alle jobb. I snitt fikk de jobb i 35 % stilling, selv om det er store individuelle forskjeller i hvor mye hver enkelt hadde kapasitet til å jobbe. Det innebar at de kombinerte lønn med uføretrygd.

Fleksibel uføretrygd 
Uføretrygden er en viktig økonomisk trygghet for kandidatene. Flere har uttalt frykt for å miste denne tryggheten dersom de tjener mer enn fribeløpet på 44 590 kroner (i 2022). Heldigvis er ordningen viselig innrettet slik at kandidaten ikke mister retten til uføretrygd om man jobber mer. I stedet reduseres trygdeutbetalingen noe, men slik at du alltid vil tjene mer ved å kombinere lønn med uføretrygd. Det vil alltid lønne seg å jobbe.

Motivert for jobb, men vanskelig å finne arbeidsgiver selv 
«Jeg var lei av å gå hjemme og følte jeg hadde noe å bidra med». Slik formulerte en av kandidatene sin begrunnelse for ønske om jobb. Lysten til å bidra i samfunnet med det man kan, og være en større del av samfunnet var en drivkraft.

Det var vanskelig å tilnærme seg arbeidsgivere når CVen for det meste var tom. Å få kontakt med arbeidsgivere som vektlegger hva kandidaten kan bidra med, framfor hva personen har gjort tidligere, har vært av betydning. Både arbeidsgiver og kandidat har fått oppfølging av en fast veileder.

Gjennom hospitering hos arbeidsgiver har kandidaten fått opplæring i oppgavene, blitt en del av miljøet på jobben og funnet ut hva som er passende mengde arbeid. Arbeidsgiver har blitt kjent med kandidaten og sett hvilke oppgaver kandidaten passer til.

En uutnyttet ressurs  
Ifølge Statistisk sentralbyrå er det over 100 000 ledige stillinger per tredje kvartal 2022. Folk med uføretrygd som ønsker å jobbe er i stor grad ene uutnyttet ressurs for bedrifter som trenger arbeidskraft. Mange sitter med en kompetanse fra tidligere yrkesliv som fortsatt er relevant. Kompetansen oppdateres ved å utføre oppgaver hos arbeidsgiver.

Det er ofte snakk om hva uføretrygdete koster samfunnet. Det er en lite konstruktiv tilnærming som bare skaper skam og lav verdighet for våre medborgere med varig redusert helse. I stedet bør vi se på hvordan uføre kan være en ressurs i samfunn og arbeidsliv. Mange uføre bidrar til samfunnet gjennom frivillig arbeid. Vi har hatt fokus på hvordan de kan bidra gjennom arbeid som gir lønn.

Ved litt fleksibilitet på arbeidsplassen med noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, får bedrifter sårt tiltrengt arbeidskraft, mens trygdeutbetalingene reduseres.
Vi vet alle hvor godt det føles å bety noe for andre og oppleve å være verdsatt.

Med ønsker om en trivelig jul og et godt nytt år med mange muligheter.