Ungdom i jobb

Mange kjennetegnes av lite eller ingen arbeidserfaring, lav formell kompetanse og liten kjennskap til uskrevne regler i arbeidslivet. Slik går vi fram for å hjelpe ungdom i jobb eller utdanning.

Ungdom i jobb«Ingen arbeidsgiver vil ha meg når jeg ikke har noen arbeidserfaring»
Troen på å lykkes er lav i begynnelsen. Vi tilbyr derfor alle å kartlegge sine ressurser for å skape tro på seg selv og sine muligheter. Det skaper motivasjon til å stå i jobbsøkerprosessen og kunne fortelle arbeidsgiver hvorfor akkurat jeg bør bli ansatt i din bedrift. I grupper utveksler ungdommene erfaringer fra arbeidstrening hos arbeidsgiver, hvordan de har løst utfordringer på arbeidsplassen og hvordan de lyktes å komme i lønnet jobb. Slik lærer og motiverer de hverandre.

«Hvor passer jeg inn?»
Gjennom karriereveiledning utforskes ungdommenes interesser og motivasjon. Vurderinger gjøres av personlig egnethet og evner, og det utforskes hvilke yrker som er oppnåelige. Det vurderes hvor mange søkere det er til hver stilling i denne bransjen og om det er andre yrker som er enklere å få innpass i.

«Hva kreves det av meg?»
For flere unge er det vanskelig å se for seg hva de ulike arbeidsoppgavene innebærer og hva som kreves av dem. Derfor kan de få prøve seg hos ulike arbeidsgivere gjennom jobbsmak. Samtidig får de arbeidserfaring med attest og referanse. De får vist seg fram og får god tid på opplæring. Noen arbeidsgivere blir så overbevist at de tilbyr en ansettelse.

Utdanning 
De unge får kartlagt sine faglige utsikter med tanke på skolegang. Utdanning er et viktig virkemiddel for å kvalifisere til stillinger og bli værende i arbeid. For noen kan kompetanseheving skje på andre måter enn skolegang. Kompetansebevis etter bestått kompetanseprøve som lærekandidat, fagprøve som praksiskandidat etter 5 års arbeidserfaring, kortere jobbrettet sertifiseringer eller kompetanseheving gjennom arbeidspraksis kan være gode alternativer.