2020 ble et kanonbra år

Det strider kanskje mot det meste av nyheter i dette året. Arbeidsmarkedet ble preget av pandemi, permisjoner og etterspørselen etter arbeidskraft gikk ned i noen bransjer og opp i andre. Likevel klarte vi i samarbeid med lokale bedrifter å gi ansettelsesforhold til hele 64 % av våre kandidater.

Hvorfor gikk det så bra når mye av samfunnet stengte ned?
Man kan trekke fram noen forhold som var viktigere enn andre:

  • Vellykket overgang til digital oppfølging bidro til at veiledningen og jobbsøkerkompetansen kunne fortsette. Verktøy for digital karriereveiledning og karrierekompetanse og digitale plattformer for kursing i jobbsøk og språktrening ble tatt i bruk.
  • Det er alltid viktig med tett oppfølging og god dialog med bedrifter og kandidater, også i dialog form.
  • Et utstrakt samarbeid med arbeidsgivere før og under pandemien.
  • Forstå arbeidsgiveres behov og bruk av NAVs virkemidler når det er nødvendig. Godt samarbeid med NAV, felles mål og tilgjengelige NAV-veiledere var viktig for å kunne bistå arbeidsgivere til rett tid.
  • Utholdenhet ved at man prøver til man får det til. Den som ikke gir seg, lykkes ofte til slutt. Det innebærer at kandidatene holder motet oppe, jobber med motivasjon i motgang, trener på karrierekompetanse for å bli mer attraktiv som arbeidstaker og fokuserer på muligheter framfor begrensninger.
  • Evne til å tilpasse seg bransjer som etterspør arbeidskraft.

Bransjer
De bransjene som flest kandidater fikk jobb i var Salg og service, Renhold samt Barne-og ungdomsarbeid. Disse bransjene hadde økt behov for arbeidskraft under pandemien.

Ungdom
Gjennomsnittsalderen for de som fikk jobb var 38 år. Ungdom har ellers i samfunnet opplevd utfordringer med å komme inn i arbeidsmarkedet under pandemien. Kandidatene gjorde det bedre i år enn i fjor og 56 % av de unge kom i arbeid eller utdanning.

Minoritetsspråklige
85 % av de minoritetsspråklige fikk jobb. Det var avgjørende at de trente på norsk slik at det ikke ble en hindring i arbeidsutførelsen og at de siktet seg inn på yrker som de var kompetente til og i bransjer som hadde behov for flere ansatte.

Kjønn
66 % av kvinnene fikk jobb, mens 62 % av mennene fikk jobb.

Arbeidspraksis som rekrutteringskanal
De aller fleste fikk jobb gjennom arbeidspraksis. I arbeidspraksis får kandidaten vist seg fram for arbeidsgiver og får verdifull arbeidserfaring. Resultatet blir en oppdatert attest og referanse eller jobb. Arbeidsgiver blir kjent med kandidaten og får vurdert personen opp mot ledige stillinger i bedriften. Det blir en trygg ansettelsesprosess.

Vil du prøve en kandidat i din bedrift kan du kontakte Børge Jensen tlf 91 10 10 64