Feiring med samarbeidspartnere

Follo Futura er en arbeids- og inkluderingsbedrift som skaffer næringslivet arbeidskraft fra utenforskapet. I år fyller vi 50 år og er den inkluderingsbedriften i Norge som fikk flest i jobb og utdanning. Det ble feiret med samarbeidspartnere.

Det er av stor betydning å aktivisere utenforskapet i arbeidslivet gjennom lønnede jobber. Det betyr mye for den enkelte å kunne være selvforsørget og delta i samfunnets arenaer på lik linje med andre. Offentlige og private virksomheter har behov for kvalifisert arbeidskraft, men mange opplever knapphet i tilgangen på arbeidskraft. De virksomhetene som kan gi tilrettelegging får tilgang på en stor arbeidskraftreserve. Gevinsten for samfunnet i sparte stønader og økt skatteinngang ved at våre kandidater kom i jobb utgjør over 7 millioner allerede i 2024.

Feiring

Grunnlaget for suksessen ligger i et utstrakt og tett samarbeid med næringslivet i regionen, både offentlige og private virksomheter. Arbeidsgivere får arbeidskraften de trenger og en rekrutteringskanal hvor de blir godt kjent med jobbsøkeren. Til gjengjeld legger de litt mer innsats i opplæring og tilpassing av arbeidsoppgaver. Veilederne ved Follo Futura gir arbeidsgivere verktøy for individuelt tilpasset oppfølging og opplæring slik at den ansatte oppnår best mulig utvikling i jobben. Jobbsøker får tett og individuelt tilpasset oppfølging på arbeidsplassen fra en veileder de har tillit til og som har troen på at jobbsøker skal lykkes. Det bygges mestring i jobben fra første dag.

Feiring

Fokuset vårt er at arbeidsgiver skal oppnå gevinst gjennom rekruttering fra utenforskapet. De får tilgang på arbeidskraft som er særlig lojale mot arbeidsplassen som har gitt dem sjansen. Andre ansatte blir mer effektive ved at oppgaver omfordeles. Produksjonen økes eller tjenestene effektiviseres. Totalt av de som var i tiltak hos Follo Futura i 2023 var det 75 % som kom i arbeid eller utdanning.