Fra utenforskap til inkludering med Lean

Fra utenforskap til inkludering med Lean som verktøy, var tema da Lean forum Oslo arrangerte bedriftsbesøk hos Follo Futura.

Follo Futura har jobbet etter prinsipper i Lean noen år nå og resultatet har blitt stadig flere i jobb. Mette Veiby og Børge Jensen fra Follo Futura fortalte blant annet om hvordan det har blitt jobbet med å skape bedre flyt i prosessen fra en jobbsøker starter hos oss til hen er i jobb. Vi har fjernet flaskehalser, tidstyver og ressursbruk som ikke fører til målet om jobb. Vi hever stadig kompetansen på forhold vi mener er viktig for måloppnåelse, samtidig som vi ikke bruker tid på andre ting som ikke fører til målet.

Individuelt tilpasset bistand
Samtidig krever kontinuerlig forbedringsarbeid at alle ansatte og jobbsøkere er med. De som opplever hvor skoen trykker er best rustet til å sette ord på det til alles beste. Det har ført til at hver enkelt jobbsøker får individuelt tilpasset bistand. Et opplegg passer ikke for alle, og vi tar utgangspunkt i hver enkelt jobbsøkers ståsted for å lage en best mulig plan for å komme i jobb. Vi ser jobbsøkeren, men forventer at man følger opp planen og følger raskeste vei til jobb.

Pålitelig rekruttering
Som arbeidsgiver skal du være trygg på at vi finner den beste jobbsøkeren til arbeidsoppgavene du trenger utført. Arbeidsinkludering er en form for rekruttering hvor man ikke kun fokuserer på prestasjoner, status og gode CVer. Man blir kjent med jobbsøkeren og nyttiggjør seg dennes egenskaper. Kanskje må man tilrettelegge noe, men til gjengjeld får man en lojal ansatt og et mer inkluderende arbeidsmiljø der man i fellesskap skaper bedre resultater. Inkluderende rekruttering benytter arbeidspraksis i din bedrift som et rekrutteringsverktøy. Det er det mest pålitelige rekrutteringsverktøyet man har når det gjelder å unngå feilansettelser. Arbeidsgiver blir gjennom arbeidspraksis kjent med jobbsøkeren over tid, noe som gir et bedre grunnlag for ansettelse enn jobbintervju og referansesjekk. Til gjengjeld forventer vi en systematisk opplæring og at man er åpen om jobbmulighetene.

En fast kontaktperson er alltid tilgjengelig, vi følger opplæringsplanen systematisk og har fokus på at rekrutteringen skjer smertefritt. Rekrutteringen skal være så LEAN som mulig.