Ingen utenfor!

Follo Futura går i gang med et nytt prosjekt og ønsker flere arbeidsgivere med på laget. «Alle som har lyst kan jobbe noe» er ideen bak prosjektet om å få uføretrygdede tilbake i jobb. Forutsetningen er at de har en arbeidsplass som kan tilpasses den enkeltes behov og hvor arbeidsgiver ser verdien av jobben som blir utført.

Arbeidsgiveres behov
Hvordan kan uføre som ikke klarer å fylle en hel stilling være attraktiv for arbeidsgiver?

På arbeidsplasser er det ofte slik at det er oppgaver som ikke blir ivaretatt av noen ansatte, men hoper seg opp til de til slutt utføres i skippertak av de ansatte. Da kan man i stedet ansette en person i en liten stilling som ivaretar dette. På et kjøkken er det for eksempel mange forefallende oppgaver som kokkene deler på når de har tid. På et sykehjem kan det være mange driftsoppgaver som de ansatte ofte ikke har tid til å utføre.

I servicebransjer kan man for eksempel forbedre kundeopplevelser ved å ha en liten ressurs tilgjengelig som ivaretar kundene når de ansatte ikke strekker til.

For arbeidsgivere kan det være vanskelig å få rekruttert ansatte til små stillinger. For uføretrygdede kan små stillinger være midt i blinken, og akkurat det de trenger for å få utført en god jobb.

Rett person til jobben
Alle uføretrygde er forskjellig og har ulik arbeidskapasitet og ressurser. Derfor må et arbeidsforhold ta utgangspunkt i hver enkelt sin kapasitet og hver enkelt arbeidsgiver sitt behov. Follo Futura vil finne personen med de rette kvalifikasjoner og personlige egenskaper som passer til hver enkelt stilling. Denne blir presentert for arbeidsgiver. Arbeidsgiver har mulighet til å prøve ut personen og gi opplæring gjennom arbeidspraksis før man ansetter.

Trygt for arbeidsgiver med oppfølging fra jobbveileder
Uføretrygdede har gjerne en helse som i utgangspunktet førte til trygd. Follo Futura kartlegger arbeidsevnen og finner ut hvor mye de kan jobbe og under hvilke forutsetninger. Hva de kan jobbe med og ikke minst hva de har talent for.

Vi følger opp på arbeidsplassen i hele jobbforholdet etter arbeidsgivers og jobbsøkers behov. En prøveperiode gjennom arbeidspraksis gjør at arbeidsgiver kan være trygg på at det fungerer før man ansetter.

Noen av fordelene for arbeidsgiver kan være:

  • Økt fortjeneste
  • Økt kundelojalitet
  • Bedrer de ansattes lojalitet til bedriften
  • Bedre renommé
  • Økt trivsel på jobb med en inkluderende kultur.
  • Konkurransefordeler

Stor effekt på livskvaliteten
Flere personer med uføretrygd opplever en passiv tilværelse og ønsker en mer meningsfull hverdag. Å kunne være til hjelp for andre er viktig for oss mennesker og på jobb har vi stor mulighet til å være betydningsfull og gjøre noe av verdi.

Kollegaer vi samhandler med på jobb utgjør en viktig sosial funksjon for mange, og uten jobb står man uten dette nettverket.

Er du arbeidsgiver og vil vite mer om hvordan din bedrift kan være med? Send en henvendelse i kontaktskjemaet.