Vi presenterer våre resultater to ganger i året. Slik kan du se om vi leverer som forventet og ta del i gleden ved å bistå folk i arbeid.

Resultater Follo Futura

54,5 % kom i jobb eller utdanning gjennom Follo Futura.

Hva kjennetegner de som fikk jobb?
Gjennomsnittlig alder på de som kom i jobb var 41 år.
16 % av de som kom i jobb var ungdom. Av de som fikk jobb utgjorde også 16 % de over 50 år. Mens de fleste av de som fikk jobb var i alderen mellom 30-50 år. Det er også denne aldersgruppen som benytter oss i størst grad.

Hvor lang tid tar det å komme i jobb når du har vært utenfor arbeidslivet en periode?
I gjennomsnitt bruker folk 349 dager før de blir ansatt i en jobb. I denne tiden har de gått gjennom karriereveiledning, lært seg å skrive gode søknader, CV og gjennomføre gode jobbintervju. Flere har prøvd seg hos forskjellige arbeidsgivere for å finne ut av hvordan de trives og mestrer jobben. Noen har vært gjennom språkopplæring og fagopplæring. Vi jobber for at tiden fra oppstart til ansettelse skal bli så kort som mulig, samtidig som vi har forståelse for at noen trenger tid på overgangen til arbeidslivet.

Hvordan gikk det med de minoritetsspråklige?
6 % av de som fikk jobb var minoritetsspråklige. Det utgjør 50 % av de minoritetsspråklige ved vår bedrift.