Resultater første halvår 2019

Arbeidsmarkedet er generelt bra, men i endring. Særlig områder innenfor salg og service har mange søkere til de ledige jobbene i vårt distrikt. På den annen side er det etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft blant annet i helsesektoren. Resultatene for AFT er nå klare.

53 % av jobbsøkerne i AFT kom i jobb/utdanning første halvår 2019. Det er interessant å følge med på hvordan det går med ulike grupper jobbsøkere. Derfor ser vi nærmere på utvalgte kategorier som alder, kjønn og minoritetsspråklige.
Alder
Yngste jobbsøker var 18 år, mens eldste var 66 år. Gjennomsnittsalderen på jobbsøkere var 41 år. Gjennomsnittsalderen på de som kom i jobb/utdanning var 45 år, mot 37 år for de som ikke kom i jobb.
Ungdom
Ungdom utgjorde 27 % av de som benyttet AFT-tiltaket. 17 % av ungdom kom i jobb. 25 % flyttet til annen kommune. 25 % trengte mer behandling før de var klare for jobb og 25 % hadde behov for tiltak som var mindre arbeidsrettet.
Kjønn
49% av de som brukte AFT tiltaket var kvinner, mens 51 % var menn.
Av de som kom i jobb/utdanning var 42 % kvinner, mens 58 % var menn.
Minoritetsspråklige
38 % av de som benyttet tilbudet var minoritetsspråklige. Av disse kom 71 % i jobb/utdanning. Ser vi kun på jobb (uten utdanning) var det 53 % som gikk til jobb.
Oppholdstid
Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket var 234 dager.