Så mange fikk jobb i 2019

Tallene fra 2019 er klare og viser at 56 % av kandidatene kom i jobb. Her ser vi nærmere på hvordan det gikk med de ulike gruppene. Hadde alder noe å si på hvem som kom i jobb, hva med kjønn eller etnisitet?

I tiltaket Arbeidsforberedende trening er målet at kandidatene får jobb eller starter med utdanning. Det er et krav at minst 50 % må være måloppfyllende. I 2019 nådde 56 % dette målet.

Gjennomsnittlig oppholdstid var 180 dager, mens de som kom i jobb brukte i gjennomsnitt 283 dager.

Totalt 85 kandidater benyttet seg av tiltaket, hvorav 33 kvinner og 52 menn.  Av de som fikk jobb var 40 % kvinner  og 60 % menn.

Gjennomsnittsalder var 39 år, mens de som kom i jobb var 42 år i gjennomsnitt. Yngste deltaker var 19 år og eldste 67 år. 36 % av unge under 30 år fikk jobb eller utdanning.

67 % av minoritetsspråklige fikk jobb/utdanning.

Adm. dir. Mette Veiby
-Å jobbe systematisk gir resultater

Administrerende direktør Mette Veiby kommenterer de gode tallene:

Arbeidsforberedende trening er et arbeidsrettet tiltak hvor målet er at kandidater kommer i jobb. Tilbudet ved Follo Futura organiseres med utgangspunkt i NAVs bestilling og skreddersys til hver kandidat. Det er viktig for oss å få kandidaten til å reflektere rundt egne muligheter slik at de selv setter mål og medvirker i egen prosess. Vi jobber systematisk med metode og har tatt i bruk anerkjente verktøy innenfor karriereveiledning, rekruttering, arbeid og inkludering. Metode og verktøy er implementert i bedriftens ISO-sertifiserte kvalitetssystem. Vi ser at det å jobbe systematisk med arbeid og inkludering gir resultater.