Slik bidrar vi sammen til FNs bærekraftsmål

Bedrifter som ansetter folk gjennom Follo Futura er med på å oppfylle bærekraftsmålene. De tar samfunnsansvar og bidrar til en bedre verden gjennom større økonomisk likhet, inkluderende vekst og full sysselsetting. Et samarbeid med oss har effekt på flere områder.

1. Utrydde fattigdom
Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom. I Norge har vi gode velferdssystemer. Likevel er det rundt 10 % av befolkningen som lever i fattigdom eller lavinntekt. I følge EU og SSB er definisjonen at man har en inntekt mindre enn 60 % av medianinntekten i landet. En stor andel av de som lever på stønad inngår i denne gruppen. Bedriftene som i samarbeid med oss bistår med ansettelser, bidrar til å redusere andelen som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner. Kilde: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/_attachment/401236?_ts=16e12ba0ff0

 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Anstendig arbeid og økonomisk vekst. Våre samarbeidsbedrifter bidrar til full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og lik lønn for likt arbeid. De er med å redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring. Follo Futura bidrar til å utvikle arbeidskraften og gi relevant opplæring for økonomisk vekst hos våre samarbeidspartnere. En god jobbmatch bidrar til økonomisk vekst og man unngår utgifter grunnet feilansettelser gjennom en trygg og kostnadsfri onboarding gjennom arbeidspraksis.

 

10. Mindre ulikhet
Mindre ulikhet

Mindre ulikhet. Bedrifter som ansetter folk som har vansker med å komme inn i arbeidsmarkedet bidrar til sosial og økonomisk inkludering uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk status. Å gå fra en stønadstilværelse til lønnet arbeid har stor betydning økonomisk, sosialt og psykisk. En lønn å leve på framfor stønad, gjør den enkelte i stand til å delta i samfunnet på lik linje med andre.

 

 

Et samarbeid med oss innebærer samfunnsansvar og er en måte å synliggjøre arbeidet med bærekraftsmålene. Bedrifter som implementerer bærekraftsmålene vil også kunne stå sterkere i konkurransen med andre bedrifter i samme bransje. Kunder og oppdragsgivere kan foretrekke samfunnsansvarlige bedrifter framfor andre.