Slik kommer vi i jobb, Støre!

Follo Futura fikk besøk av Jonas Gahr Støre som var interessert i hvordan vi fikk så mange mennesker i jobb. Ås stasjon kafe serverte politikeren lunsj og småkaker. Så fikk kafemedarbeiderne en prat med han og fortalte hvordan de skulle komme i jobb.

Kafevertene Are Strandbakken og Marte Marie Brynildsen fortalte Støre at 73 % av kandidatene har så langt i år kommet i jobb eller startet med utdanning. Det er blant de beste i landet. Det er mange faktorer som virker sammen for å få til dette. Blant de viktige er at kandidaten sammen med sin veileder lager et individuelt tilpasset opplegg. Det finnes ikke ett opplegg som passer for alle, da vi alle har ulike styrker og behov. Så lages en plan for hvordan komme i jobb.

Administrerende direktør Mette Veiby viste til at Follo Futura gjennom mange år har  bygget kompetanse blant de ansatte, samt erfaring og kompetanse i organisasjonsform og systemer som underbygger de gode resultatene. Det er over tid etablert et godt samarbeid med NAV og arbeidsgivere, fokus på kandidatenes medvirkning, mestring, og at de utvikler seg faglig og kollegialt.

Derfor var det naturlig at det ble snakket om stabile rammebetingelser for ikke å underminere arbeids- og inkluderingsbedrifter som leverer godt. Alt overskudd investeres tilbake i bedriften, til de ansattes og kandidatenes kompetanse og utstyr, for stadig å kunne få flere i jobb.

Et utstrakt samarbeid med arbeidsgivere er avgjørende for å få til arbeidsinkludering, forklarte faglig leder Tone Martinsen. Vi ser at det i år er stadig flere bransjer som ansetter nye medarbeidere gjennom arbeidsinkludering. En vanlig framgangsmåte er at kandidatene får prøve seg ut i en bedrift, og får tilstrekkelig opplæring før det ender i lønnet ansettelse. Perioden med opplæring er kostnadsfri for arbeidsgivere. Arbeidsgivere i Follo har vist samfunnsansvar og vi er glad for at de også ser nytten i å ansette utradisjonelt.

Samarbeidet med NAV er også en suksessfaktor. Follo Futura og NAV enes om veien til jobb og Follo Futura utfører planen i samarbeid med kandidaten. Av og til trenger man å få avklart noe raskt og da er NAV tilgjengelig og kan trå til på kort varsel. Det kan ofte være forskjellen på om det blir ansettelse eller ei.

Jonas Gahr Støre i dialog med unge jobbsøkere
Jonas Gahr Støre i dialog med unge jobbsøkere

Hele 80 % av de unge kommer i jobb eller utdanning. Kafemedarbeiderne Sam og Chris fortalte Støre hva de opplevde som bra med tiltaket og Støre lyttet interessert. De framhevet at de fikk utviklet seg og opplevde mestring, noe som ga tro på framtiden. Kafemedarbeiderne hadde selv laget lunsj til kafegjesten, og maten så ut til å falle i smak.