Ungdom med bestått fagprøve

Vi gratulerer tre kandidater som besto fagbrev eller kompetanseprøve i platearbeiderfaget. Veien til bestått utdanning var ikke alltid rett fram, men på Follo Futura løsnet det.

I begynnelsen hadde gutta mye å lære for å kunne framstå som den beste versjonen av seg selv, sier faglig leder Ole Bjørn Johansen.  De har vokst veldig siden starten. Både faglig og personlig utvikling har vært stor. Særlig å ta initiativ kan være vanskelig i begynnelsen, men nå produserer dem for fullt.

Andreas i aksjon
Andreas i aksjon

Trivsel er viktig for å lykkes
Andreas Larsen er en av de som besto kompetanseprøven. På skolen var det tungt med teorien. Å avlegge kompetanseprøven innebærer at man får mindre teori, og det har fungert mye bedre. Larsen framhever det psykososiale miljøet som en viktig faktor.

-Med hyggelig kolleger og kollegiale sjefer blir det gøy på jobb og motiverende å lære mer. Dessuten får man prøvd seg på det meste i produksjonen, til og med ting som ikke er på pensum. Det gjør at man får bred kompetanse når man skal ut i arbeidslivet, forklarer Larsen.

Tomas med grillen som blir vurdert på fagprøven
Tomas med grillen som ble vurdert på fagprøven

God oppfølging
Tomas Kihlstrøm er fornøyd med å ha bestått fagprøven med karakteren «Meget godt bestått»: -Dette har vært fantastisk. Det har vært veldig god hjelp og oppfølging når man trenger det. De jeg jobber sammen med er flotte folk. Nå skal jeg finne meg jobb, helst som platearbeider.

Vi gratulerer også Andreas Hurv Larsen med bestått prøve. Han var allerede i jobb og ikke tilgjengelig for fotografen.

Utfoldingsoppgaver
Hos oss får kandidatene spesielle utfoldingsoppgaver, forklarer Johansen. Det innebærer at de får en oppgave og så må de finne ut hvordan de skal løse den og hvilke verktøy de skal bruke. Det er mange verktøy og maskiner som de har fått erfaring med ved å løse slike oppgaver. Selvsagt får de veiledning underveis i prosessen. På den måten må de bruke sine ferdigheter og sin kompetanse, men også være løsningsorienterte. Slik er det også i arbeidslivet.

Tomas i dyp konsentrasjon
Tomas i dyp konsentrasjon

Fakta:
-Follo Futura er en selvstendig lærebedrift i Platearbeiderfaget.
-Platearbeideryrket setter krav til effektivitet, nøyaktighet og kunne jobbe planmessig. Du må kunne jobbe selvstendig og kunne samarbeide. Teknisk innsikt og være praktisk anlagt er viktig.
-Utdanningen fører oftest til jobb som platearbeider, sveiser, industrimekaniker og metallvareproduksjonsarbeider.