Vil bidra til samfunnet

Follo Ren har ansatt flere kandidater på sine gjenvinningsstasjoner gjennom arbeidspraksis. Først og fremst ønsker vi å bidra til samfunnet og ta et samfunnsansvar, forteller Daniela Wenzel, personal- og HMS sjef ved Follo Ren. (Foto: Follo Ren)

En framtidsrettet bransje med viktig samfunnsoppgave
Follo Ren har tre gjenvinningsstasjoner i Follo som behandler 35 000 tonn avfall i året. Avfallet sorteres og mange materialer brukes på nytt. Slik blir avfall på nytt en del av økonomien og ikke bare søppel. De 180 000 besøkende på gjenvinningsstasjonene kommer ofte i høysesongen som er fra våren til høsten og pågangen har vært stor under korona. Da trenger Follo Ren å bemanne seg opp og er ute etter dyktige medarbeidere til en viktig samfunnsoppgave. Arbeidspraksis har fungert godt som rekrutteringskanal.

Arbeidspraksis gir enkel rekruttering med mange fordeler
Vi har tidligere prøvd å lyse ut stillinger, men det kan være vanskelig når vi har behov for

Daniela Wenzel personalsjef ved Follo Ren
Daniela Wenzel personalsjef ved Follo Ren (Foto: Follo Ren)

sesongbasert arbeidskraft, forklarer personalsjefen. Gjennom arbeidspraksis får vi tilgang på nye medarbeidere som har vært gjennom opplæring og er klare til å starte i lønnet arbeid. Samtidig får folk mulighet til å prøve seg hos oss, se om yrket passer og få en tilknytning til arbeidslivet igjen. For noen er det et springbrett til videre karriere i lignende bransjer.

Samarbeidet med Follo Futura har fungert fint og har vært ukomplisert. Vi blir presentert en kandidat og tar en prat med vedkommende. Så ser vi hvordan det fungerer. Det er godt å vite at dersom det ikke fungerer, så kan vi enkelt avvikle praksisforholdet. Vi har fått gode kandidater som har gått over til lønn. Det er godt å ha en objektiv tredjepart i Follo Futura, og vi har nok fått kandidater som vi ellers ikke ville møtt. Noen viser seg å være en mye større ressurs for oss enn først antatt.

Rebekka Larsen HR rådgiver ved Follo Futura
Rebekka Larsen HR rådgiver ved Follo Futura

Rebekka Larsen, HR rådgiver ved Follo Futura, forklarer at alle kandidater screenes for å se hvem som passer best til de ulike arbeidsgiverne. Slik vil arbeidsgiver i størst mulig grad få en kandidat som passer og som vil bli en ressurs. Noen kandidater ønsker også en jobbsmak for å kjenne på om yrket kan passe. Vi er åpen med arbeidsgiver om hva som er hensikten med arbeidspraksis i hvert tilfelle, og vi setter stor pris på at Follo Ren har satt arbeidspraksis i system hos seg.

Hva kreves for å få jobb hos dere?
Wenzel forteller at de som lykkes best er de som har en interesse og nysgjerrighet for jobben. Vi har ingen formelle krav til utdanning, men man må være komfortabel med kundebehandling. Derfor må man ha et visst språknivå for å kunne hjelpe kundene. Mange blir overrasket over hvor stort faget er. Det blir mer teknologi, det er logistikk, materialkunnskap, kjemi og farlig avfall som man lærer gjennom å utføre arbeidet. Vi ser at de som mestrer jobben og kommer godt overens med andre får en yrkesstolthet og blir en viktig ressurs for oss. De som jobber på gjenvinningsstasjonene, gjør en kjempeviktig jobb for samfunnet.
Noen tips til folk som ønsker jobb på en gjenvinningsstasjon?
Det viktigste er initiativ, at man er positiv, nysgjerrig og er villig til å lære. Når du først er innenfor, som i arbeidspraksis, vis at du er interessert. Du får mye ny kompetanse som vil gi deg mestringsglede.